CHI HỘI NHÀ BÁO KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Hội thảo khoa học quốc gia: “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”

15h49 | 21/06/2019
(Sóng trẻ) - Sáng 20/6/2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay” tại khuôn viên Học viện. Hội thảo thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, tổng biên tập và sinh viên nhà trường.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại biểu: PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Vũ Văn Phúc - Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Nguyễn Công Dũng - Phó tổng biên tập Tạp chí điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Phạm Chí Thành - Quyền giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật; PGS, TS. Vũ Trọng Lâm - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập; các đồng chí đại diện lãnh đạo, quản lý các đơn vị chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nguyên là lãnh đạo, quản lý các Vụ, Viện chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, tác giả có tham luận gửi về Hội thảo.

Đại biểu Học viện Báo chí và Tuyên truyền có các đồng chí: PGS, TS. Trương Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện; các đồng chí Phó giám đốc Học viện: PGS, TS. Lưu Văn An, PGS, TS. Phạm Minh Sơn, PGS, TS. Mai Đức Ngọc; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Học viện, …


5fad23d4d_72w.jpg

Các nhà khoa học chủ trì và trình bày tham luận tại phiên hội thảo thứ nhất (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

69feb426d_dsc_0517w.jpg

Các nhà khoa học chủ trì và trình bày tham luận phiên hội thảo thứ hai (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)


69feb426d_ht6w.jpg

PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng Hội thảo (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: báo chí, xuất bản là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia hoạt động thực tiễn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của báo chí, xuất bản trên mặt trận tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

69feb426d_ht4w.jpg

Ông Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật phát biểu Đề dẫn Hội thảo (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm công tác báo chí, đào tạo báo chí. 

69feb426d_ht3w.jpg
 
Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động báo chí, xuất bản ở Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của cả dân tộc.

Báo chí, xuất bản từng bước đổi mới, tiếp cận khoa học, công nghệ hiện đại và thực sự đóng vai trò to lớn trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; bảo vệ, củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch, phản động; loại bỏ những phong tục, tập quán, lối sống lỗi thời, lạc hậu, không lành mạnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;… góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. 

Các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam thực sự là những chiến sĩ cách mạng, những người lính xung kích của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, luôn có mặt nơi “đầu sóng ngọn gió” và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công và tri ân các nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, báo chí, xuất bản cũng bộc lộ không ít hạn chế, thiếu sót, theo ông Phạm Chí Thành, những năm vừa qua, lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, xuất bản nước ta đã bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, nảy sinh tư tưởng tiêu cực trong nhân dân; nhiều nội dung giáo dục, tuyên truyền trên hệ thống báo chí, xuất bản tỏ rõ sự bất cập, không phù hợp với tình hình hiện nay. 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia chia sẻ những kết quả nghiên cứu, nhận xét, đánh giá khách quan về vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí in và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Tính đến tháng 11/2018, cả nước có trên 19.000 nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo; số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 23.893 người, đang sinh hoạt tại 297 đơn vị cấp Hội, trong đó có 63 Hội Nhà báo tỉnh, 19 Liên Chi hội và 215 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Tính đến năm tính đến tháng 11/2018, cả nước có khoảng 19.000 nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo; số lượng Hội viên Hội Nhà báo là 23.893. Cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập.

Hiện có 189 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình. Cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình; tại thời điểm hiện tại có 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền...

Trong năm 2018, tổng doanh thu phát sinh trong lĩnh vực báo chí đạt hơn 15.840 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu của các cơ quan báo in và báo điện tử ước tính đạt khoảng 4.900 tỷ đồng; doanh thu của các đài phát thanh truyền hình đạt khoảng 10.940 tỷ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo khoảng 9.631 tỷ đồng. Năm 2018, số lượng phát hành và quảng cáo của báo in tiếp tục giảm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của các cơ quan báo chí này.
Ông Phạm Chí Thành cho hay, hiện nay, Việt Nam đang có 59 nhà xuất bản hoạt động. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn ngành sách đã có gần 32.000 cuốn sách mới với hơn 390 triệu bản, tăng 20,6% so với năm 2017. Cục Xuất bản, In và Phát hành đã cấp 4.266 giấy xác nhận đăng ký xuất bản, tăng 1,8% so với năm 2017. Số lượng xuất bản phẩm được làm ra, lưu chiểu cũng tăng vượt trội, tăng 20,6% về số cuốn, tăng 24,7% về số bản so với cùng kỳ năm 2017.

Trên cơ sở đó, đại biểu Phạm Chí Thành nêu rõ: "Với hệ thống báo chí, xuất bản hùng hậu và hoạt động sôi động như vậy, nhưng vẫn có lúc, có nơi chúng ta để trống trận địa, để mạng xã hội lấn lướt và để các lực lượng thù địch, phản động tấn công trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa; nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Để xảy ra tình trạng đó, chúng ta không thể không xem xét đến vai trò, trách nhiệm của báo chí, xuất bản”.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Chí Mỳ cho rằng, toàn cầu hóa, quốc tế hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ với những diễn biến rất phức tạp, khó lường; cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, tiến đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. (theo báo Việt Nam Plus)

69feb426d_ht1w.jpg

PGS, TS. Trương Ngọc Nam - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết luận Hội thảo (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Kết luận Hội thảo, thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, PGS, TS. Trương Ngọc Nam - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền tóm tắt những nội dung chính đã được trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS, TS. Trương Ngọc Nam cho biết: "Kết quả Hội thảo góp phần cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản để báo chí, xuất bản phát huy tốt hơn nữa vai trò trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Kết quả Hội thảo còn là cơ sở quan trọng để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đổi mới hoạt động xuất bản, báo chí, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực báo chí, xuất bản để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó".


5fad23d4d_htw.jpg

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Cổng TTĐT Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Kết thúc với những thành công rực rỡ, Hội thảo đặt ra đối với vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy tối đa vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Theo ajc.hcma.vn

Tags:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
loading...
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thăm dò ý kiến

Xăm hình là?

A. Cá tính
B. Đua đòi
C. Đẹp
D. Bình thường

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số: 131/GP-TTĐT, ngày 10/09/2012.
(Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông)
Tòa soạn: Số 51-53, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37548359.
Email: songtreonline@gmail.com
Tổng biên tập: PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Tổng thư ký tòa soạn: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Sóng trẻ giữ bản quyền nội dung thông tin trên website này